روشها و نکات نگهداری از بذر سیکاس : دستگاه لیزر

بذر ها را در جای خنک مراقبت نمائید .

آنها‌را هیچ گاه در ظروف در بسته یا کیسه های لاستیک نگه ندارید چون عدم تبادل هوا و تهویه موجب پرورش قارچ ها در محفظه و از بین رفتن بذر میشود .

بذر ها را می‌توانید در ظروف در باز و یا مش و توری های نایلونی نگه دارید .

گهگاه برای نگهداری بذر ها آن را هر سه روز یک توشه و به زمان 15 دقیقه خیس می نمایند و سپس به آن اجازه می‌دهند که کم آب شود .

دقت داشته باشید که شایسته ترین فرصت و شایسته ترین وضعیت برای کاشت بذر سیکاس کاشتن آن فورا پس از چیدن است .

انتشار سیکاس به سه طریق کاشت پاجوش و کاشت بذر و قلمه تنه امکانپذیر است :

الف : نشر سیکاس از طریق غیروابسته کردن و کاشت پاجوش :

جنس نر سیکاس معمولا پاجوش هایی در حوالی تنه خویش و در حوالی سطح خاک بوجود می‌آورد ( عکس ) که بعداز این که برگهای پاجوش ایجاد شده بالغ شدند و به رنگ سبز تیره در آمدند و با مشاهده این که تنه آن به صورت یک تنه جداازهم و به میزان تقریبی یک پرتقال متوسط در آمده است میتوان آن را با یک چاقوی تیز و ضدعفونی شده از گیاه پدر غیر وابسته نمود و در خاک سبک و مغذی کاشت . به گونه ای که نصیب بخش اعظم غده تنه آن بر روی تراز خاک و حدود یک سوم غده آن زیر خاک باشد .

پاجوش سیکاس

پاجوش یا این که غده های به وجود آمده کنار تنه

با آب پاشی منظم گیاه در هنگام کم آب بودن تراز خاک می بضاعت و توان بعد از مدت کوتاهی که حدود 2 ماه طول خواهد کشید یک سیکاس ریشه دار و مستقل داشت .

پاجوش های جدا شده از تنه مامان

پاجوش های جدا شده از تنه مادر

اما در هنگام آب پاشی توجه نمایید که خاک و دستگاه لیزر دان آن به گونه ای باشد که آب بیش تر به خوبی زهکشی و خارج گردد که در غیر اینصورت به پوسیدگی و از لا به لا رفتن شانس ریشه زایی سبب خواهد شد . در تمام طول این برهه زمانی آن را در سایه آفتاب و به درو از باد و حرکت میل کردن و در محلی با دمای معتدل قرار دهید .

ب : نشر سیکاس با بذر :

عکسهای این مطلب مربوط به جور زیبای سیکاس رولوتا است که در ایران شایع و محبوب میباشد و گونه های دیگر سیکاس دارای دستگاه لیزر و بذر متعدد و متنوعی از نگاه شکل ظاهری میباشند .

تکثیر سیکاس با بذر مقداری طاقت فرسا تر و وقتگیر تر از نشر از روش کاشت پاجوش است . ولی با توجه به تعداد بالای بذر های ساخت شده در هر تراز از باروری سیکاس روشی است که از حیث اقتصادی برای تولید انبوه رایج تر می‌باشد .

گیاهان سیکاس نر و ماده در عصر های 2 تا سه ساله در فصل‌تابستان آماده باروری و لقاح می گردند .

به نحوی که گیاه نر استارت به ایجاد یک دستگاه لیزر خربزه ای صورت دربردارنده گرده و سیکاس ماده هم استارت به ایجاد یک اندام کلاله ای والا و چغندری شکل به اندازه آخری تقریبی یک توپ فوتبال میکند که دستگاه لیزر سیکاس ماده است و محل ایجاد بذر یا این که تخم سیکاس هست .

بعداز پرورش کامل دستگاه لیزر سیکاس نر یا اندام نر و بعد از اینکه مشاهده گردید که رنگ آن از سبز به رنگ زرد متمایل شده‌است و این‌که گرده آن با فوت کردن و یا تکان دادن در محیط پراکنده می شود قابلیت و امکان گرده افشانی وجود خواهد داشت .

بعد از این‌که اندام ماده به رویش بدون نقص خود رسیده و تخم های داخل آن به اندازه یک لوبیا با کنار زدن برگ های پوششی روی اندام یا این که دستگاه لیزر ماده مشاهده گردیدند عصر برای گرده افشانی با دستگاه لیزر نر بر روی دستگاه لیزر ماده فرا رسیده است &# دستگاه لیزر های کمرنگ و واضح می تواند ناشی از مواد براق کننده شیمیایی باشد . ;